Æ ser deg gå inn i skyggeland
Sist æ så dæ va på Drammensvei’n
På vei mot Solli plass

Æ står igjen som en slagen mainn
Ingen så dæ forsvinne
Ingen tok notis da du va vækk

  07 05 – på veien igjen
  Stille stille snø - Ingen så dæ blø

Og om du rusle opp Drammensvei`n
Og snur dæ tell venstre og ser
Du kan gjerne - gjerne fundèr

Der e et bygg vokta som et fort
Kamera og stålport
vokte seg sjøl - natt og dag

  07 05 – Ingen natt eller dag
  Stille stille snø – ingen så dæ blø

  07 05 – På veien igjen
  Stille stille snø - Ingen så dæ blø

  07 05 – Ingen natt eller dag
  Stille stille snø – ingen så dæ blø